Over ons

Bij De Andere Leidekker kunt u niet alleen terecht voor een mooi leidak, maar ook voor lood-, koper- en zinkwerk. Met liefde voor het vak en de kennis die van generatie op generatie is opgedaan, maken we van uw wensen werkelijkheid. Ons team is een mix van ‘oude rotten’ en jonge vakmensen. De ideale combinatie om een prachtig ambacht te laten voortbestaan.

We hebben ruime ervaring met het restaureren van oude gebouwen, zodat deze bouwwerken ook voor toekomstige generaties in stand blijven. Maar ook op het gebied van nieuwbouw is dit ambacht goed toepasbaar. We werken vanzelfsprekend met producten van zeer hoge kwaliteit.

Uw project kunnen we begeleiden van dak tot gevelbekleding, maar ook goten en hemelwaterafvoeren kunnen we voor u verzorgen. Dit in nauwe samenwerking met architecten en aannemers. In onze werkplaats maken we alle onderdelen op maat met speciale gereedschappen. Op deze manier krijgt uw unieke project de aandacht die het verdient.

Heeft u een zakelijk of particulier project, groot of klein? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Diensten

Ons specialisme is het aanbrengen van lei-, lood-, koper- en zinkwerk. Niet alleen voor restauratiewerk maar ook voor nieuwbouwprojecten en vervanging van asbesthoudende leien kunt u bij ons terecht. Een kleine greep uit de werkzaamheden die we voor u kunnen uitvoeren:

Leiwerk

Lood-, koper- en zinkwerk

Heeft u een project dat u wilt uitvoeren? Vraag dan naar de mogelijkheden. Ook voor verguldwerk of PVC dakbedekkingen kunt u bij ons aankloppen.

Projecten

Met trots tonen we u graag een selectie van de door ons uitgevoerde projecten. Hier vindt u een overzicht van restauratiewerk, nieuwbouw en asbestvervanging.

Foto’s door Gans Fotografie

RestauratieNieuwbouwAsbestvervanging

Contact

De Andere Leidekker
Duinkerkenstraat 35A
9723 BP Groningen

T: (050) 851 85 00
M: 06 430 44 430

E: info@deandereleidekker.nl

KvK: 66285569

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact met ons op via bovenstaande gegevens of vul ons contactformulier in.

Privacyverklaring

De Andere Leidekker, gevestigd aan Waterhuizerweg 80 9753HS Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.deandereleidekker.nl
Waterhuizerweg 80
9753HS Haren
06 430 44 430

Paula Gans-Visscher is de Functionaris Gegevensbescherming van De Andere Leidekker. Zij is te bereiken via info@deandereleidekker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Andere Leidekker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deandereleidekker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Andere Leidekker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De Andere Leidekker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Andere Leidekker) tussen zit.

De Andere Leidekker gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen

Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Andere Leidekker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Verstrekte gegevens > Bewaartermijn: maximaal 10 jaar > Reden: Garantie product of dienst

Delen van persoonsgegevens met derden

De Andere Leidekker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Andere Leidekker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Andere Leidekker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deandereleidekker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Andere Leidekker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Andere Leidekker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deandereleidekker.nl

Duinkerkenstraat 35a
9723 BP  Groningen
(050) 851 85 00
06 430 44 430
info@deandereleidekker.nl
Privacyverklaring